‘Ludwig van Beethoven, hersenbezitter’

Spraak- en taaleigenaardigheden


 

Z e hebben, vooral de intellectueel hoog begaafden onder hen, een bijzonder creatieve verhouding met taal. Ze zijn in staat om hun originele observaties ook in een verbaal originele vorm uit te drukken; dat kan door ongebruikelijke woorden, waarvan men moet aannemen dat ze buiten de levenssfeer van deze kinderen liggen; dat kan ook door neologismen of aangepaste uitdrukkingen die vaak bijzonder trefzeker en kenmerkend, maar vaak ook nogal merkwaardig zijn.

HANS ASPERGER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *