Recensies


D e uitgewerkte informatie over Beethovens vermeende aspergersyndroom is helder, verklaart een hoop en zet zelfs zijn genialiteit in een ander daglicht.

Aaltje en Jaap van Zweden

I k heb het boek van Walter Heijder aandachtig en met toenemend enthousiasme gelezen. Ik ben onder de indruk van zijn kennis en ik ben overtuigd geraakt van de juistheid van zijn stelling. De originele invalshoek werpt een nieuw licht op Beethoven. Naar mijn mening is dit werk de aandacht van iedere musicus en liefhebber van klassieke muziek waard. Niet alleen omdat het een belangrijke aanvulling is op de bestaande inzichten betreffende Beethoven, maar ook omdat het de persoon en daarmee de muziek van Beethoven meer diepte geeft.

Bart van Oort
Koninklijk Conservatorium Den Haag, fortepianist, artistiek leider van de Van Swieten Society

N a het lezen van deze fascinerende studie begrijp ik de persoon Beethoven beter dan ooit voorheen! Zijn passies, zijn obsessies, zijn sociale onhandigheden. Door Beethoven vanuit het perspectief van een asperger te benaderen heeft Walter Heijder veel duidelijk gemaakt en de mens Beethoven dichterbij gebracht.

Leo Samama
Componist, musicoloog en auteur van ‘Beethoven, een hoorcollege over zijn leven en werk’

D e argumentatie is overtuigend. De vraagstelling levert een goede mogelijkheid om het karakter van Beethoven, vooral via zijn contacten met vrienden, van diverse kanten te belichten. Daardoor ontstaat een levendig geheel.

Maarten ’t Hart
Schrijver

E en boeiend portret van een getergd genie. Dit indrukwekkende werk is ook interessant voor mensen die voorafgaand aan het lezen niet of nauwelijks bekend zijn met Beethoven of aspergersyndroom. Men leert niet alleen Beethoven maar ook de 'Asperger-mens' beter kennen en begrijpen; Walter Heijder is erin geslaagd die twee op een intrigerende en natuurlijke manier samen te brengen.

Judith Visser
Schrijver en gediagnosticeerd asperger; auteur van 'Zondagskind', een autobiografische coming of age roman

L angs een verrassende route brengt Walter Heijder ons met dit controversiële boek tot onder de huid van Ludwig van Beethoven. Wat ging er om in zijn wonderlijke geest? Hoe was hij als mens? Heijder brengt ons ook dichter bij Beethovens genie. En bij zijn tragiek, want net als genieën als Einstein en Van Gogh betaalde Beethoven een hoge prijs voor zijn supertalent. Interessant boek!

Mark Mieras
Wetenschapsjournalist, auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’

B ij lezing van het boek van Walter Heijder, beleefde ik op twee fronten verdieping van inzicht: je wordt gegrepen door de bijzondere persoonlijkheid van de man die de muziek heeft gemaakt, én je krijgt aan de hand van een rijke casus meer gevoel bij het syndroom. Leuk geschreven, goed gedocumenteerd, inzichtelijk en overtuigend.

Paul Wouters
Filosoof; auteur van ‘Denkgereedschap’

E en fascinerende kijk op Beethoven die op zijn minst aannemelijk maakt dat afwijkingen van de norm die wij vaak als negatief ervaren wel degelijk zouden kunnen hebben geleid tot Beethovens ongeremde creativiteit. Een creativiteit die tot de grootste geschenken voor de mensheid mag worden gerekend…

Paolo Giacometti
Pianist

B eethoven is an undisputed genius. This book investigates his social behaviour and personality which clearly gives evidence of him having asperger syndrome. It sheds light on a subject that has often mistakenly negative connotations. The human condition is immensely complex. We develop expectations and stigmas towards those who don't fit in society. This book opens up discussion for how did this serve him in his genius. Did it perhaps give him limitations or in fact play a part in his incredible ability to express human emotions such as joy or suffering through music.

Candida Thompson
Violinist, artistic director of Amsterdam Sinfonietta

D oor de ogen van Walter Heijder krijgt de mens Beethoven een directe link met het genie Beethoven, zonder dat Heijder met zijn these daardoor wordt verleid Beethoven in een laatje te stoppen. Dat is sowieso onmogelijk, omdat Beethovens genie daar vér boven staat. Maar door het belichten van dit eventuele ‘diagnostische' aspect van Beethovens persoonlijkheid ontstaat er een groter begrip voor de mens en daardoor voor de schepper Beethoven, wiens originele kunst zo alles omvattend en geniaal is. Een zeer interessante these en een aanrader voor een ieder die door deze meesterlijke componist gefascineerd is!

Isabelle van Keulen
Violiste